Internet strasznie wolno chodzi

Witam, mam problem z internetem, strony strasznie wolno się otwierają(ok.2 min.) a nie raz w ogóle a przy prędkości 2Mb/s to trochę zastanawiające…

Załączam log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:04:25, on 2007-02-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

E:\Ochrona\Ewido\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

E:\Internet\Przeglądarki\Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Documents and Settings\Zolin\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Dokumenty\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Ochrona\SpyBot\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\DOKUME~1\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\DOKUME~1\Office\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\DOKUME~1\Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{51B7CDBE-0B0B-4A96-8ACA-D498D2504DC1}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{51B7CDBE-0B0B-4A96-8ACA-D498D2504DC1}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security Home Edition 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - E:\Ochrona\Ewido\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: O&O Defrag (OODefrag) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SF FrontLine Drivers Auto Removal (v1) (sfrem01) - Protection Technology (StarForce) - C:\WINDOWS\system32\sfrem01.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - E:\System\Tweak\TuneUp\WinStylerThemeSvc.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

Log czysty.

Może przekroczyłeś limit pobierania danych lub licznik z poprzedniego miesiąca nie został jeszcze wyzerowany?

Czy od dawna tak się dzieje?

Sprawdź MTU:

http://neostrada.info/faq.php?faq=mtuwindows

Czy kontaktowałeś się już w tej sprawie z prowiderem? Może on zna przyczynę Twoich problemów z internetem?

Widzę, że masz ewido. Możesz nim przeskanować i wrzucić raport oraz log z SilentRunners.

Dzięki za odpowidż, ale nie mam neo mam Net24 i nie mam limitow. Ewido nic nie wykryło. Dzieje się tak od wczoraj :?

W takim razie poczekaj trochę, bo może to tylko jakieś przejściowe problemy leżące po stronie Twojego dostawcy. A jeśli problem nie ustąpi - skontaktuj się z prowiderem w tej sprawie.

Dzięki adam9870