Internet zamula i do tego dochodza disconnecty


(Firespearq) #1

http://www.wklej.org/id/1658980/

http://wklej.org/id/1658981/

 

Dziś rano internet śmigał jak marzenie, a teraz nagle zamula. Nie do końca wiem o co chodzi.


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://www.google.com", "www.wp.pl/?src01=dp220140826", "hxxp://www.google.com/", "hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1421174314from=coruid=WDCXWD7500BPVT-80HXZT3_WD-WXC1E32FJET6FJET6", "hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hpppts=1421174341from=coruid=WDCXWD7500BPVT-80HXZT3_WD-WXC1E32FJET6FJET6"
CHR DefaultSearchKeyword: Default - omiga-plus
CHR DefaultSearchURL: Default - http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsppts=1421174341from=coruid=WDCXWD7500BPVT-80HXZT3_WD-WXC1E32FJET6FJET6q={searchTerms}
C:\ProgramData\SetStretch.exe
C:\ProgramData\SetStretch.VBS
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.