Iptables dostęp do zasobów wew przez "świat"


(Forum) #1

Hej,


(roobal) #2

Rozumiem, że z własnej sieci chcesz dostać się przez publiczne IP do tej samej sieci? Jeśli tak, to musisz ustawić regułę zezwalającą na taką pętlę. Domyślnie Linux i wiele routerów takie zapętlenie odrzuca.


(Forum) #3

zgadza się. 


(roobal) #4

Rozumiem też, że stosujesz NAT? Spróbuj tak.

iptables -t nat -A POSTROUTING -s x.x.x.x/xx -d y.y.y.y -j SNAT --to z.z.z.z

Gdzie x.x.x.x/xx to podsieć, której dotyczy reguła, y.y.y.y to IP zewnętrzne, z.z.z.z to IP hosta, którego chcesz się dostać.


(Forum) #5

Dziękuję, zaraz zweryfikuję.

Czy aby mieć dostęp z zew. to chyba muszą dodać PREROUTING dodatkowo ?


(roobal) #6

Jakbyś odpowiadał na pytania, to wiedziałbym co Ci poradzić :x


(Forum) #7

Tak, NAT


(roobal) #8

Jeśli łączysz się z własnej sieci przez publiczne IP, to router z NAT musi przetworzyć pakiet w pętli. Ty masz już zrobione przekierowanie (PREROUTING), tyle że pakiet wysłany z sieci 192.168.x.x, który ma trafić do komputera w sieci 192.168.x.x musi być przetworzony przez NAT. Domyślnie każdy router odrzuci taki pakiet, chyba że potrafi odebrać pakiet w pętli. Jak wiesz jak działa NAT, to będziesz wiedział o czym mówię.