Irfan View 4.38 - zmiana stylu wyświetlania informacji o zdjęciu


(Djzon) #1

Irfan View 4.38 - zmiana stylu wyświetlania informacji

Np. jak pogrubić czcionkę niektórych inf. o zdjęciu np. szer./wys (na samym dole tabelka) aby lepiej "rzucała się w oczy"


(mrFreeze) #2

Nie prościej wcisnąć ( i )od razu masz dużą tabelkę ze szczegółami.


(Djzon) #3

mrFreeze - nie lepiej.

Ponieważ nie będę wśród setek zdjeć wciskał dodatkowo za każdym razem “i” (zbyt wiele operacji) po za tym cenię wszystko “na wierzchu”

Chcę mieć to bardziej oddzielone lub pogrubione aby się nie zlewały te wszystkie wartości…

Oczopląsu można dostać - cokolwiek miało by to oznaczać…

mnie interesuje tylko szerokość/wysokość … inne wartości mało ważne