IST svc-logi


(Miciu22) #1

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 10:01:09, on 2004-12-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\xxuypfsp.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Miciu\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.031\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM..\Run: [N8qYdB] C:\WINDOWS\xxuypfsp.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [N8Ý9żĚ*ú]Mú*ŔaîžaařC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\xxuypfsp.exe

O4 - HKLM..\Run: [iST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 3747342812

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F93D07F2-6EE7-46F1-AAAD-419BF983FEFB}: NameServer = 194.204.159.1,0.0.0.0

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: InCD File System Service - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe. Władowało się mi coś takiego. Co i jak mam usunąć -nie mam pojęcia. Ktoś może wie??


(Damian) #2
C:\WINDOWS\xxuypfsp.exe 


O4 - HKLM\..\Run: [N8qYdB] C:\WINDOWS\xxuypfsp.exe 


C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe 


O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe 


O4 - HKLM\..\Run: [N8Ý9żĚ*ú]Mú*ŔaîžaařC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\xxuypfsp.exe 


O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx 


O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1103747342812


O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

Wyłączasz przywracanie systemu i kasujesz z poziomu trybu awaryjnego.


(Jablek 88) #3

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

czemu ma kasować ten wpis???? :o


(Adarek) #4

Możesz jeszcze usunąć :

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

Wejdz do msconfig i odchacz >>> dumprep 0 -k , jusched , NeroCheck , InCD , Messenger , Gadu-Gadu .

Komputer szybciej sie będzie włączał

Wesołych Świąt. :x-mas:


(Damian) #5

Bo jest zbędny...

:x-mas: