J16 powertools


(Kamillo K) #1

Jak sie obchodzić programie j16 powertools ,znajduje mi pliki z rejestru

z zielono kulo na poczontku


(lazikar) #2

Kliknij Wybierz>>Wybór SpecjalnY>> Pozycje ktore można bezpiecznie usunąć. A po tym usuń. :smiley: