Ja wyruwnać do prawej skrypt?

ja w temacie,ja wyruwnac do konca prawego boku,przykład strony http://progwebsat.info/news.php

i chcem ten zegar wstawic obok nawigacji w te puste miejsce.

codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,42,0'

id='menu' width='50%' height='50'>
quality='high' bgcolor='#000000'

width='20%' height='30'

type='application/x-shockwave-flash'

pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'>
[/code]

Najprościej zamknąć w i wyrównać do prawej.