Jak adresować warunkowo w exel


(Mlfox85) #1

chciałbym żeby w formule jako adres jednej ze zmiennych wykorzystywana była wartość z innego adresu np. jeśli w komórce F1 jest wartość 20 to w formule się pojawi =A 20 a gdy w F1 będzie 30 w formule będzie =A 30


(Agatonster) #2

mlfox85 ,

Poczytaj Konkretne tematy... ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.