Jak automatycznie wypełniać pola w MS Word lub Libreoffice Writer


(860lacov) #1

Chciłbym zrobić dokument, który po otwarciu lub wybraniu odpowiedniej opcji będzie pytać gdzie wstawić dany tekst.

Byłoby to chyba coś w rodzaju korespondencji seryjnej, ale jednak dane chciałbym wpisywać ręcznie, a tam zdaje się trzeba urzyć jakiejś listy z danymi.

 

Coś w rodzaju

 

Telefon będzie...

Pan

 

I przy włączeniu dokumenu lub uruchomieniu jakiejś opcji program będzie pytać co stawić zamiast itd.

 


(Revolver0) #2

MOże w formie formularza, który jest połączony z plikiem excela/calc’a, który z kolei połączony jest z plikiem doc.