Jak dodać szblony dokumentów na Ubuntu


(Chillout) #1

Jak w windows: po kliknięciu prawym przyciskiem myszki miało się wybór szablonów odnośnie pakietu biurowego.

Jak je zainstalować?


(Soren) #2

W katalogu domowym jest katalog "Szablony" tam trzeba umieszczać pliki np. pusty obraz gimpa czy pusty dokument oo by tworzyć szablony.


(matiit) #3

O ile dobrze pamiętam do katalogu ~/.templates dodajesz pusty plik danego typu.


(Chillout) #4

Dziękuje. :slight_smile: