Jak działa poxy na PC?


(look997) #1

Mam Privoxy, ale nie potrafię zrozumieć jak to działa.

W którym miejscu jest proxy?

Między przeglądarką a kartą sieciową?

A jak udostępniam połączenie internetowe drugiej karcie?

To co, musiałbym tą drugą kartę połączyć z proxy tak jak przeglądarkę?

Jak to działa?