Jak edytować plik boot.ini, żeby uruchamiał się XP


(Xronniex) #1

wiesz jak moge edytować ten plik boot.ini z XP w Viście i żeby z niego uruchamiał się XP ? bo źle wpisałem i niemoge uruchomic XP'ka


(squeet) #2

Wydzielono z innego tematu.

RazR - dział Sprawdzone porady nie służy do rozwiązywania problemów, następnym razem proszę, zakładaj własne tematy po uprzednim przeszukaniu Forum.

Wklej na Forum zawartość pliku boot.ini.


(Leon$) #3

vista nie uzywa boot.ini

:frowning:


(Netros) #4

Tak jak powiedział Leon$ Vista nie posiada boot.ini i to nie w nim jest zapisany program wyboru systemu Visty. Musisz go (program wyboru systemu) naprawić.


(De Niro) #5

* Jak przywrócić bootloader Windows Vista?

Jeśli po instalacji starszego systemu operacyjnego Windows, znikła nam możliwość wyboru Windows Vista, należy wykonać następujące kroki:

* Wkładamy płytę instalacyjną do napędu optycznego i z niej uruchamiamy komputer. W module Instalowanie systemu Windows (Install Windows), klikamy Napraw komputer (Repair your computer).

* Jeśli system wykryje nieprawidłowości z uruchomieniem Windows, zostanie wyświetlone okno Opcje odzyskiwania systemu (System Recovery Options), należy skorzystać z kontrolki Rozpocznij naprawę (Startup Repair). Windows Vista sprawdzi z czym jest problem i spróbuje go samodzielnie naprawić.

* Resetujemy komputer i sprawdzamy, czy możemy uruchomić system, jeśli nie, to powtarzamy kroki 1 i 2. Należy przejrzeć komunikaty i upewnić się, że wszystkie błędy zostały wyeliminowane.

* Uruchamiamy Windows Vista i wykonujemy następujące czynności, aby dodać do bootloadera starsze systemy Windows. Uruchamiamy Wiersz polecenia (Command Prompt) na prawach administratora. Wpisujemy x:\boot\bootsect.exe –NT60 All (x – litera przypisana do CD-ROM’u). Następnie dodajemy wpisy uruchamiające starsze systemy operacyjne. Na przykład dla Windows XP robimy to tak: bcdedit.exe -create {ntldr} -d "Windows XP". Określamy partycję z zainstalowanym systemem bcdedit.exe -set {ntldr} device partition=y: (y – partycja aktywna). Na końcu określamy ścieżkę pliku ntldr: bcdedit.exe -set {ntldr} path \ntldr, oraz ustawiamy kolejność wyświetlania wpisując bcdedit.exe -displayorder {ntldr} -addlast.