Jak mam pozbyć się Viruslocker


(Ewabarw) #1

Bardzo proszę o pomoc, znajomy namieszł mi w kompie i nie wiem jak mam z tego wybrnąć, pojawia sie na pasku narzedzi taki trojkącik żółty z wykrzyknikiem i jest wiadomość że mam wirusa jak kliknę na to, to wyskakuje mi stronka Viruslocker to jedno a drugie jak w chodzę na internet to otwiera mi się strona Security Toolbar 7.1, i nie mogę tego zmienić na wp.pl i w trakcie działania kompa wyskakują mi różne strony informacyjne że komp jest zarażony i wogle. Prosze pomóżcie mi bo nie wiem co mam robić dziękuje.

Oto moj log:

Running processes: 

Cytat: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\Program Files\Video ActiveX Access\imsmain.exe 

C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesmn.exe 

C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe 

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE 

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE 

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe 

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE 

C:\Program Files\Video ActiveX Access\imsmn.exe 

C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesmin.exe 

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe 

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe 

C:\rozne programy\iTunesHelper.exe 

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe 

C:\WINDOWS\system32\lovmbqfk.exe 

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe 

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe 

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe 

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe 

C:\rozne programy\P2P\eMule\emule.exe 

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe 

C:\rozne programy\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe 

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe 

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE 

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe 

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe 

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe 

C:\WINDOWS\System32\wbem\unsecapp.exe 

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe 

C:\WINDOWS\system32\javaw.exe 

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe 

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe 

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe 

C:\WINDOWS\system32\lovmbqfk.exe 

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe 

C:\DOCUME~1\a\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.469\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll 

O2 - BHO: (no name) - {4CD9BA25-6604-E2C4-F0DF-09350E115578} - C:\WINDOWS\system32\sfohvpi.dll (file missing) 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll 

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll 

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll 

O2 - BHO: (no name) - {B8C5186E-EC37-4889-9C2E-F73649FFB7BB} - C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesplg.dll 

O2 - BHO: (no name) - {bb53f7da-1dd1-11b2-b5b0-c3d71ffb3525} - C:\WINDOWS\system32\msahgjee.dll (file missing) 

O2 - BHO: (no name) - {c213ddb2-1dd1-11b2-a4ae-9d521d4b67f2} - C:\WINDOWS\system32\VlVFe8XO.dll (file missing) 

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE 

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup 

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE 

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime 

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\rozne programy\iTunesHelper.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [hldrrr] C:\WINDOWS\system32\hldrrr.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [mscfgx_rnd] C:\WINDOWS\system32\lovmbqfk.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Loader] C:\WINDOWS\System\loader.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup 

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start 

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized 

O4 - HKCU\..\Run: [hldrrr] C:\WINDOWS\system32\hldrrr.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray 

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\rozne programy\P2P\eMule\emule.exe -AutoStart 

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe 

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ? 

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe 

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe 

O4 - Global Startup: HP Image Zone Fast Start.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe 

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll 

O9 - Extra button: Casino Del Rio - {45FD16E0-0BC3-4774-AD53-228976E8C19F} - C:\Gry\Casino Rio\Casino Del Rio\casino.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Casino Del Rio - {45FD16E0-0BC3-4774-AD53-228976E8C19F} - C:\Gry\Casino Rio\Casino Del Rio\casino.exe 

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL 

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O16 - DPF: {406B5949-7190-4245-91A9-30A17DE16AD0} (Snapfish Activia) - http://photo.walgreens.com/WalgreensActivia.cab 

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1167514612125 

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.nanoscan.com/as/v1/cabs/asinst.cab 

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game03.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{244917D6-5ED0-4DBA-85E5-63989BC005E4}: NameServer = 85.255.113.140,85.255.112.201 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6AAF0979-B09E-49DC-8180-F996CF8DAEEA}: NameServer = 85.255.113.140,85.255.112.201 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6B9B2643-EA1F-4A3C-ADD1-27F7BEEB09EC}: NameServer = 85.255.113.140,85.255.112.201 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F9FB43C8-8D84-42EE-B9B8-590536753584}: NameServer = 85.255.113.140,85.255.112.201 

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.140 85.255.112.201 

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{244917D6-5ED0-4DBA-85E5-63989BC005E4}: NameServer = 85.255.113.140,85.255.112.201 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.140 85.255.112.201 

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL 

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll 

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe 

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe 

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe 

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe 

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe 

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe 

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

(JNJN) #2

Proszę zmienić temat postu na konkretny i używać polskich znaków,opcja zmień i popraw.JNJN


(Gutek) #3

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2

Użyj FixWareOut - http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe

Daj log z Combofix


(Ewabarw) #4

Wielkie dzięki jest już chyba wszystko dobrze nic narazie mi nie wyskoczylo żółty trójkącik znikł, internet też otwiera się bez problemu ale dla pewności wysyłam jeszcze log

ComboFix 07-06-17

(Gutek) #5

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Dokończyć skanerami online - Skanery do wyboru