Jak na stałe włączyć flash w Iron SWare


(Djzon) #1

Jak na stałe włączyć flash w Iron SWare. Za każdym razem prosi o uruchmienie...