Jak napisać plik .bat który po uruchomieniu zamykałby


(antiferno) #1

...dane procesy ?

Kiedyś robiłem taki który otwieral , teraz trzeba mi na odwrót :stuck_out_tongue:


(Max Graczyk) #2

Otwierasz Notatnik i wklejasz kod:

@echo off

taskkill /f /im .exe

Tam gdzie jest napisane zastępujesz nazwą danego procesu.

Polecenie można kopiować i można zmieniać nazwę procesu, która ma być zamknięta.


(Kamil321) #3

Najlepiej:

taskkill /f /im proces.exe

f jest tak na wszelki wypadek, gdyby proces był zablokowany.


(antiferno) #4

dziala , dzieki