Jak odinstalować javę i zainstalować nową?


(Atbjd) #1

jak odinstalować javę i zainstalować nową na mandrivie, bo mam pewne z tym problemy przy pomocy konsoli?


(Hexan) #2

Jeśli korzystasz z RPM-ów , to podczas instalacji nowej Javy stara zostanie usunięta automatycznie, nie musisz nic robić "od siebie". !!