Jak odinstalować sql2008 , brak sqlsupport.msi

Witam, muszę oczyścić komputer z sqlserver w celu zainstalowania nowego programu…Niestety podczas odinstalowania ostatniego składnika pojawia się komunikat (patrz zrzut)

problem sql.jpg