Jak odinstalowac XP Antivirus 2008

(Golf_Maniac) #1

ja też “oberwałem” tym xp antivirusem i usunąłem go z “program files” a potem wpisy z rejestru

potem przeskanowałem komputer programem AVG Anti-Spyware 7.5, który wskazał 120 zarażonych spywarem plików(to były cookies i dane Mozilli, z której czasem korzystam; poza tym przerwałem skanowanie gdześ na 95%) które usunąłem

została na pulpicie ramka z komunikatem:

poza tym w ustawieniach ekranu są 3 zakładki, a nie 5(nie ma zakładek “Pulpit” i “Wygaszacz ekranu”;po prostu je wcięło :smiley: ) i w exploratorze nie ma z lewej strony tego…(nie wiem jak to się nazywa xD)

nie wiecie co muszę zrobić by przywrócić normalny stan?

(huber2t) #2

Golf_Maniac Daj w nowym watku log z hijackthis

(Golf_Maniac) #3

tu masz log z hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:42:37, on 2008-06-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\windows\explorer.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\windows\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ig?hl=pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools] “C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\windows\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [RivaTunerStartupDaemon] “C:\Program Files\RivaTuner v2.0 RC 15.4\RivaTuner.exe” /S

O4 - HKLM…\Run: [advap32] C:\DOCUME~1\SAWEK~1\USTAWI~1\Temp\akpp.exe/r

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus … nicode.cab

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan … stubie.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan … asinst.cab

O16 - DPF: {F2A84794-EE6D-447B-8C21-3BA1DC77C5B4} (SDKInstall Class) - file://D:\controls\sdkinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{67273C50-B15E-48FA-A5F1-8468C0861AED}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

End of file - 5757 bytes

P.S.:mo brat się jeszcze bardziej męczy bo szuka w googlach “spyware detected on your computer”

(huber2t) #4

Prosiłem cię abyś podał log w nowym wątku

i pamiętaj: Logi dajesz na http://www.wklej.org a w poście dajesz tylko link

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\DOCUME~1\SAWEK~1\USTAWI~1\Temp\akpp.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

(Golf_Maniac) #5

nie będę zaśmiecał forum xD

http://www.wklej.org/id/542eb8a8cb

P.S.:wróciły te 2 zakładki w ustawnieniah ekranu :smiley: ale pasek exploratora jeszcze nie :frowning:

(huber2t) #6

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\pphcnu8j0ea75.exe 

C:\WINDOWS\system32\lphcnu8j0ea75.exe 

C:\WINDOWS\system32\phcnu8j0ea75.bmp 

C:\WINDOWS\system32\blphcnu8j0ea75.scr


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{00b7d559-06fd-11dc-b559-000e50f2912e}] 

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{3d6c10cd-062b-11dc-b556-000e50f2912e}] 

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{97b24e7c-03e0-11dc-b550-000e50f2912e}] 

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{a3ed4cc2-0551-11dc-b551-000e50f2912e}] 

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{db9e10cf-055e-11dc-b552-000e50f2912e}] 

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{edf33193-03ca-11dc-b54f-000e50f2912e}]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://www.wklej.org a w poście dajesz tylko link

(Golf_Maniac) #7

http://www.wklej.org/id/45cd5b30bc

(huber2t) #8

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj

Perlovg Removal Tool

Flash Disinfector

lub format

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

(Agatonster) #9

Póki co - zaśmieciłeś temat z problemem zgłoszonym przez innego usera. :?

Następnym razem podpięcie wyląduje w Koszu.

Wydzielono

viewtopic.php?f=2&t=228918&st=0&sk=t&sd=a&start=15