Jak połączyć wokal z muzyką w Audacity 1.2.6?

Jest możliwość połączenia osobnego wokalu i osobnej muzyki w jedną całość :?:

Tak.

Jeśli masz dwie (lub więcej) ścieżki ustawione tak jak chcesz aby grały to zaznacz te ścieżki i na pasku menu wybierz: projekt i “Szybki mix”