Jak pozbyć się Solution Real Ads


(Stefanus) #1

Cześć. Proszę o pomoc w usunięciu Solution Real Ads. Przysparza mi mnóstwa problemów.

Próbowałem spyhunterem 4 trzeba się zarejestrować i oczywiście zapłacić duże pieniądze.

Dokonałem wklejki.

http://www.wklej.org/id/1597536/

http://www.wklej.org/id/1597538/


(Acorus) #2

Odinstaluj WindowsProtectManger20.0.0.401.Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pokaż nowe logi z FRST.


(Stefanus) #3

Zrobione.

Oto nowe logi:

 

http://www.wklej.org/id/1597691/

 

http://www.wklej.org/id/1597695/


(Acorus) #4

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP — co miesiąc.job = C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP — logowanie.job = C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
HKLM\...\Run: [ISUSPM Startup] = C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
HKLM\...\Run: [ISUSScheduler] = "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [271744 2014-09-26] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-2525873297-2969068415-1470189006-1005\...\Run: [MSMSGS] = C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [1695232 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
Toolbar: HKU\S-1-5-21-2525873297-2969068415-1470189006-1005 - No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-2525873297-2969068415-1470189006-1005 - No Name - {F41A56D2-7B52-4D16-812C-A63C6CA9D4C5} - No File
U4 avast! Firewall; "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe" [X]
S3 gusvc; "C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe" [X]
S2 OnlineMapFinder_9pService; C:\PROGRA~1\ONLINE~1\bar\1.bin\9pbarsvc.exe [X]
S3 Tp4Track; system32\DRIVERS\tp4track.sys [X]
S3 TVTPktFilter; system32\DRIVERS\tvtpktfilter.sys [X]
S3 UIUSys; system32\DRIVERS\UIUSYS.SYS [X]
U1 WS2IFSL; No ImagePath
2015-01-16 19:09 - 2015-01-16 19:17 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Stefanus) #5

Zrobione. Czy jeszcze jakieś kroki powinienem zrobić czy to już koniec tej operacji? Jest dużo lepiej.

Proszę o ewentualne sugestie.

DZIĘKUJĘ


(Acorus) #6

Skasuj folder C:\FRST.

Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.4.1028.exe