Jak pozbyć się wyskakujących reklam?


(amarige77) #1

Witam,

 

po raz kolejny, po zainstalowaniu nowego programu, wyskakują mi strasznie denerwujące reklamy i przekierowania na niechciane strony. Proszę o pomoc...


(p19koz) #2

Chcesz pomocy to wstaw logi.

 

http://forum.dobreprogramy.pl/nowy-log-obowi%C4%85zkowy-farbar-recovery-scan-tool-t478727/


(amarige77) #3

 

 

http://wklej.to/MIQGV

http://wklej.to/oQdp8


(Acorus) #4

Odinstaluj Clock Hand.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1423331649from=coruid=SAMSUNGXHD502HJ_S20BJ9CZ600015q={searchTerms}
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1423331649from=coruid=SAMSUNGXHD502HJ_S20BJ9CZ600015q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-1606980848-2052111302-1547161642-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
BHO: Clock Hand 1.0.0.7 - {2f3dc1cf-3023-4906-9b17-c022e853c2d8} - E:\Program Files\Clock Hand\ClockHandbho.dll (Clock Hand)
FF SelectedSearchEngine: key-find
FF SearchPlugin: E:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\jlc5t2he.default\searchplugins\key-find.xml
FF Extension: FF Toolbar - E:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\jlc5t2he.default\Extensions\fftoolbar2014@etech.com [2015-02-07]
FF Extension: Clock Hand 1.0.1 - E:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\jlc5t2he.default\Extensions\{a55667f1-a319-4629-a8b6-a68d9d3313ee}.xpi [2015-03-03]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [fftoolbar2014@etech.com] - E:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\jlc5t2he.default\extensions\fftoolbar2014@etech.com
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://www.key-find.com/?type=hpts=1423331649from=coruid=SAMSUNGXHD502HJ_S20BJ9CZ600015"
R2 Update Clock Hand; E:\Program Files\Clock Hand\updateClockHand.exe [399600 2015-03-03] ()
R2 Util Clock Hand; E:\Program Files\Clock Hand\bin\utilClockHand.exe [399600 2015-03-03] ()
R1 {a55667f1-a319-4629-a8b6-a68d9d3313ee}Gt; E:\WINDOWS\System32\drivers\{a55667f1-a319-4629-a8b6-a68d9d3313ee}Gt.sys [55824 2015-03-03] (StdLib)
R1 {d3faa606-99ad-4927-8f30-167a217dc4db}Gt; E:\WINDOWS\System32\drivers\{d3faa606-99ad-4927-8f30-167a217dc4db}Gt.sys [55824 2015-03-02] (StdLib)
2015-03-03 14:26 - 2015-03-03 14:31 - 00000000 ____ D () E:\Program Files\Clock Hand
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(amarige77) #5

dzięki wielkie!


(Acorus) #6

Skasuj folder C:\FRST