Jak przyspieszyć start Visty

Dlaczego system ładuje mi sie tak długo 3:20sec. od włączenia komputera, system zainstalowałem dziś na nowym dysku Segate Barracuda 300GB SATA II. Programy startuja Avast,GG,SpeedFan,Speed-X.

Na XP ładuje mi się ok 40sec. Prosze o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:38:00, on 2007-04-28

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386)

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\EVEREST Ultimate Edition v.4.00.976\everest.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

C:\Program Files\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Hijack\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABBHO.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.2.7.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Super Ad Blocker Toolbar - {B4B3001E-0F56-4E51-8250-BDE11547EC55} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\sabtb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [New application] C:\Program Files\EVEREST Ultimate Edition v.4.00.976\everest.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu - program główny] C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

O4 - HKCU…\Run: [speedfan] C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [speedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SABWinLogon - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABWINLO.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ASDR - Unknown owner - C:\Windows\System32\ASDR.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Super Ad Blocker Service (SABSVC) - SuperAdBlocker.com - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE

O23 - Service: Logowanie pomocnicze (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

Witaj.

Proszę pobrać najnowszą wersję Hijack This :

Trend Micro HijackThis 2.00 BETA

http://aero.boo.pl/download.php?id=007

I na nowo dać logi, owa wersja 2 przystosowana jest własnie do windows Vista.

Dwa robiłeś defragmentację dysku ?

Optymalizowałeś jakoś na własną rękę Vistę, wyłączałeś jakieś usługi ??

Używałeś może jakiś konfiguratorów napisanych na XP? :?

Tak robiłem defragmentacje.

Wyłączyłem te usługi.

-Agent zasad IPsec

-Bufor wydruku (o ile nie masz drukarki)

-Centrum zabezpieczeń

-Klient śledzenia łączy rozproszonych

-Logowanie pomocnicze

-Moduły obsługi kluczy IPsec IKE i AuthIP

-Odnajdywanie SSDP

-Pliki trybu offline

-Podstawowy aparat filtrowania (osłabi bezpieczeństwo)

-Pomoc IP

-Pomoc TCP/IP NetBIOS

-ReadyBoost (jak komu pasi)

-Rozpoznawanie lokalizacji w sieci

-Usługa Czas systemu Windows

-Usługa inteligentnego transferu w tle

-Usługa KTMRM dla usługi Koordynator transakcji rozproszonych

-Usługa modułu wyliczającego urządzenia przenośne

-Usługa raportowania błędów systemu Windows

-Usługa wprowadzania na komputerze typu Tablet

-Usługa wyszukiwania systemu Windows (wyszukiwanie nadal działa - indexowanie nie)

-Usługa zasad diagnostyki

-WebClient

-Windows Defender

-Windows Update

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 19:46:57, on 2007-04-28

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe

C:\Program Files\EVEREST Ultimate Edition v.4.00.976\everest.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

C:\Program Files\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\Maciek.Maciek-PC\Desktop\HiJackThis_v2.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABBHO.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.2.7.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Super Ad Blocker Toolbar - {B4B3001E-0F56-4E51-8250-BDE11547EC55} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\sabtb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [New application] C:\Program Files\EVEREST Ultimate Edition v.4.00.976\everest.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu - program główny] C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

O4 - HKCU…\Run: [speedfan] C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

O4 - HKCU…\Run: [speedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SABWinLogon - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABWINLO.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ASDR - Unknown owner - C:\Windows\System32\ASDR.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Super Ad Blocker Service (SABSVC) - SuperAdBlocker.com - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE

End of file - 6478 bytes

Spróbuj powyłączać wpisy w autostarcie, które uznasz za niepotrzebne. :slight_smile:

Złączono Posta : 28.04.2007 (Sob) 19:51

Co do logów możesz założyć temat w Bezpieczeństwie, tam sprawdzą je specjaliści… :smiley:

Uważam że wszystkie wpisy są potrzebne, pozatym jest ich niewiele system instalowałem rano na nowym dysku Segate Barracuda 300GB SATA II, przedtem miałem dysk Maxtor 200GB IDE. I był tosamo system ladował sie ponad 3 min od włączenia.

Bartek NFSC

:slight_smile:

Złączono Posta : 28.04.2007 (Sob) 20:01

Ja bym wykasował:

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe”

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu - program główny] C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

Bartek ale jak to wykasuje to strace jave,sidebar, i gg.

Nie, nie będą te programy uruchamiane przy starcie systemu. Nic złego się z nimi nie stanie. :mrgreen:

No ale wista bez sidebar to nie Vista. A gg używam.

Złączono Posta : 28.04.2007 (Sob) 20:14

Podejrzewam że większość z nas na starcie ma jakiegoś antywirusa,komunikator,sidebar. I system ładuje się szybciej. U mnie ponad 3 min. to przesada, sprzęt ma dobry.

OK, jak chcesz… Daj logi w nowym temacie na podforum o Bezpieczeństwie, tam log będzie poddany głębszej analizie i wszystko Ci powiedzą. :slight_smile:

ty nie rozumiesz.

To w Autostarcie to tylko jakby samowłaczenie sie tych urządzeń.

Jak to usuniesz to nie znaczy ze wywalisz program tylko nie właczy sie SAM! zrobisz to recznie

nie wywalaj sidebara

a ty ręcznie uruchamiasz programy które używasz cały czas :slight_smile: to chyba bezsensu. Na XP mam tesame programy co na Viscie oprócz sidebar, tylko że XP uruchamia się niecałe 40sec, a Vista ponad 3min.

Wiesz Maciek_27 ja nic nie mam w autostarcie i jest ok, a Vista ładuje mi się w minutę równą, a 0 optymalizacji, a defragmentowanie było 4 miesiące temu… :mrgreen:

Złączono Posta : 28.04.2007 (Sob) 20:26

A i zapomniałem dodać, że mam 4-letni komputery, a tym masz demona… :o

Bartek Visty używam ok 4 miesięcy i uważam że jest zajeb… XP mam tylko do grania, ale te długie ładowanie system wkurza mnie niemoge sobie z tym poradzić.

musi byc jakis konflikt sprzętowy. zapewne z dyskiem.

ja mam sprzet troszke gorszy niz ty bo słabszą karte graficzna (6600gt gainwarda power pack ultra i pentium d 2x 3.0 gh) i system u mnie startuje w jakies minute z kawałkiem od włączenia POWER

Nie konflikt na pewno nie bo XP ładuje sie niecałe 40sec.

Zobacz dokładnie w menedżerze zadań. :slight_smile:

Sprawdzałem nie ma tu nic podejrzanego, tak mi się wydaje nie znam sie za bardzo na tych wpisach. :slight_smile:

Czy przy jakimś z urządzeniu masz jakiś wykrzyknik albo jakąś ikonke znaku zapytania w menadzerze urządzeń ?