Jak robić okienka pop-up


(Meteo17) #1

wiecie moze jak to robic co to jest kolezanka chce a ja bym chiał pomuc


(lazikar) #2

Musisz użyć np takiego kodu.

Tutaj trzeba kliknąć


CLASSID="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11"

ID="hhctrl"

WIDTH="0"

HEIGHT="0"

BORDER="0"

VSPACE="0"

HSPACE="0" TYPE="application/x-oleobject">
[/code]

Więcej poczytaj :

:arrow: Okienka popup


(Monczkin) #3

lub

w sekcji

wpisujesz

//-->

w sekcji w miejscu wybranym przez ciebie/koleżankę

więcej[/code]

gdzie --> 'news.htm' jest odwołaniem do strony, którą chcesz pokazać w okienku

gdzie --> '400,300' ustawiasz wielkość otwieranego okienka

gdzie --> 'więcej' jest nazwą linka

gdzie --> 'class="style3" jest formatem nazwy linka (kolor, krój itp.) - jeśli nie używasz styli więc tego zapisu nie musi być