Jak sformatowac dysk ktory tego niechce?


(P N U) #1

Mam taki problem, formatowalem dysk pod DOS'em, pod Wiondowsem, nawet zdialem z niego partycje FDISK'iem a po uruchomieniu kompa system normalnie startuje i nawet sie nic z nie go nie skasowalo, zna moze ktos program ktorym mozna by og sformatowac??

bylbym bardzo wdzieczny za pomoc

p-n-u@wp.pl


(system) #2

Partition Magic o ile się nie myle. Do pobrania z vortalu :slight_smile:

Ale nie rozumiem jak mógł się nie sformatować :confused:

Pozdrawiam :slight_smile:


(ŁYSY) #3

Jaki bezsens jak dysk sie moze niesformatować, chyba zes cos pomylil Normalne polecenia to:

fdisk - jeżeli chcemy zmienić ustawienia partycji tzn ich ilosc i wielkosc

format c: - normalne formatowanie

format c:/q - szybkie formatowanie

format c:/u - formatowanie gruntowne


(ŁYSY) #4

Oto kilka polecen pod DOS-a

ATTRIB

Umożliwia modyfikować lub wyświetlać atrybuty plików.

ATTRIB [+/-r] [+/-a] [+/-h] [+/-s] [napęd][ścieżka][plik]

Parametry:

+r (nadaje atrybut tylko do odczytu (read only))

-r (kasuje atrybut tylko do odczytu)

+a (nadaje atrybut archiwalny (archive))

-a (kasuje atrybut archiwalny)

+h (nadaje atrybut ukryty (hidden))

-h (kasuje atrybut ukryty)

+s (nadaje atrybut systemwy (system))

-s (kasuje atrybut systemowy

/s (powoduje zmianę atrybutów) w wszystkich plikach w danym folderze)

BREAK

Określa sposób przerwania pracy poleceń systemu operacyjnego za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+C.

BREAK [on lub off]

CD

Umożliwia zmianębieżącego katalogu, przejście do katalogu nadrzędnego lub katalogu głównego aktualnego dysku. Podany bez opcji wyświetla nazwę bieżącego katalogu.

CD [napęd][ścieżka]

Parametry:

cd.. (przejście do katalogu nadrzędnego do tego, w którym aktualnie się znajdujemy)

cd (przejście do katalogu głównego aktualnego dysku)

CHCP

Umożliwia zmianę numeru aktywnej strony kodowej. Podana bez opcji wyświetla numer aktywnej strony kodowej.

CHCP [nnn] /nnn->trzycyfrowy numer

CLS

Czyści ekran ustawiając kursor w pozycji x=1, y=1.

CLS

COMMAND

Uuchamia interpreter poleceń systemu operacyjnego.

COMMAND

COPY

Kopiuje plik lub grupę plików.

COPY [/a lub /b] [plik źródłowy] [/a lub /b] [plik wynikowy] [/v]

Parametry:

/a (kopiuje pliki ASCII. Plik jest kopiowany do momentu napotkania znaku końca pliku)

/b (kopiuje pliki binarne zgodnie z ich rozmiarami podanymi w katalogu dyskowym)

/v (system weryfikuje poprawność zapisu kopii na dysku)

CTTY

Umożliwia zmianę standardowego urządzenia wejścia-wyjścia.

CTTY device /device->nazwa urządzenia używanego do wprowadzania komend systemu

DATE

Umożliwia wyświetlenie i moyfikację daty.

DATE [[mm-dd-yy]

mm -> miesiąc

dd -> dzień

yy -> rok

DEBUG

Program Debug testuje programy i analizuje pamięć komputera z zakresu zawartości rejestrów i pól pamięci.

DEBUG [napęd][ścieżka][plik] [parametry testowanego programu]

DEFRAG

Program defragmentujący dysk twardy.

DEFRAG [napęd] [/f] [/s[]order] [/skiphigh] [/lcd lub /bw lub /g0][/h]

DEFRAG [napęd] [/skiphigh] [/lcd lub /bw lub /g0] [/h]

Parametry:

/f (wykonuje pełną optymalizację usuwając puste miejsca miedzy plikami)

/u (wykonuje optymalizację bez usuwania pustych miejsc między plikami)

/s (sortuje pliki w katalogach według porządku określonego parametrem order)

Parametr order może przyjmować wartości:

n -według nazwy

e -według rozszerzenia

d -według daty

s -według wielkości

(wstawienie "-" za parametrem order zmienia porządek sortowania)

/b (po zakończeniu inicjalizuje komputer)

/skiphigh (ładuje komendę DEFRAG do pamięci konwencjonalnej)

/lcd (uruchamia program z obsługą monitorów ciekłokrystalicznych)

/bw (uruchamia program z obługą monitorów czarno-białych)

/g0 (wyłącza graficzny symbol myszki oraz inne znaki graficzne)

/h (przenosi pliki z atrybutem "ukryte")

DEL

Usuwa plik lub grupę plików.

DEL [napęd][ścieżka][plik] [/p]

Parametry:

/p (wyświetla nazwy kasowanych plików oraz każdorazowe żądanie o ich potwierdzenie)

DELTREE

Usuwa katalog wraz z zawartością.

DELTREE [/y] [napęd][ścieżka]

Parametry:

/y wykonanie komendy bez potwierdzenia

DIR

Wyświetla informacje i plikach i katalogach.

DIR [napęd][ścieżka][plik] [/p] [/w] [/a[[]atrybuty]] [/o[[]sortorder]] [/l] [/c]

Parametry:

/p (informacje wyświetlane są strona po stronie)

/w (wyswietlanie w skróconej formie

/a (wyświetla pliki z określonym przez parametr atrybutem (atrybuty patrz komenda attrib))

/o (wyświetla pliki posortowane według klucza określonego przez sortorder (patrz komenda defrag))

/s (wyświetla wszystkie pliki w danym katalogu i jego podkatalogach)

/b (wyświetla nazwy plików i katalogów bez części informacyjnej)

/l (wyświetla małymi literami nie posortowane nazwy plików i katalogów)

/c (wyświetla współczynnik komprsji dla danego pliku)

DISKCOPY

Kopiuje jedną dyskietkę na drugą.

DISKCOPY [napęd] [napęd] [/1] [/v]

Parametry:

/1 (kopiuje tylko pierwszą stronę dyskietki)

/v (weryfikuje poprawność kopiowania)

ECHO

Włącza lub wyłącza wyświetlanie tekstów poleceń pliku wsadowego.

ECHO [on lub off]

ECHO [tekst] /tekst->komunikat do wyświetlenia

ECHO. /wyświetla pustą linię

Ostatnie dwie możliwości użycia komendy ECHO wykorzystuje się w plikach wsadowych (batch).

EDIT

Uruchamia prosty edytor tekstu.

EDIT [napęd][ścieżka][plik] [/g] [/h] [/nohl]

Parametry:

/b (umożliwia korzystanie z monitora czarno-białego)

/g (przyspiesza wyświetlanie tekstów na kartach graficznych CGA)

/h (wyświetla maksymalną ilość wierszy charakterystyczną dla posiadanego monitora i karty graficznej)

/nohl (korzysta z monitora 8 kolorowego)

EMM386

Zapewnia dostęp do górnych obszarów pamięci oraz symuluje pamięć rozszerzoną.

EMM3866 [on lub off lub auto] [w=on lub w=off]

Parametry:

on (uaktywnia emulator EMM386)

off (zawiesza emulator EMM386)

auto (ustawia emulator w trybie automatycznym)

w=on (włącza tryb wykorzystania procesora Weitek)

w=off (wyłącza tryb wykorzystania procesora Weitek)

EXIT

Kończy pracę interpretera poleceń.

EXIT

Jeżeli interpreter poleceń Command.com został uruchomiony z opcją /p komenda EXIT będzie ignorowana.

FC

Porównuje zawartość dwóch plików. Może porówynywać zarówno pliki tekstowe jak i binarne.

FC [/a] [/c] [/l] [/lbn] [/t] [/w] [/nnn] [napęd][ścieżka][plik] [napęd][ścieżka][plik] /dla tekstowych

FC [napęd][ścieżka][plik] [napęd][ścieżka][plik] /dla binarnych

Parametry:

/a (wyświetla krótką informację o różnicach)

/b (porównuje pliki w formacie binarnym)

/c (ignoruje różnice wielkości liter)

/l (porównuje pliki testowe wiersz po wierszu)

/lbn (określa o ile mogą być przesunięte wiersze w porównywanych plikach)

/n (wyświetla numer wierszy aktualnie porównywanych)

/t (nie zmienia znaków tabulacji na spacje)

/w (wykonuje kompresję znaków tabulacji i spacji)

/nnhn (określa liczbe identycznych wierszy w celu zsynchronizowania porównania)

FDISK

Konfiguruje twardy dysk w systemie MS-DOS.

FDISK [/status]

Parametry:

/status (wyświetla informacje o parycjach)

FIND

Wyszukuje podany łańcuch znaków w pliku

FIND [/v] [/c] [/n] "string" [naped][ścieżka][plik]

Parametry:

string (poszukiwany łańcuch znaków)

/v (wyświetla linie nie zawierające szukanego łańcucha znaków)

/c (dla każdego pliku wyświetla liczbę linii zawierających szukany łańcuch)

/n (przed każdą linią pojawia sie jej względny numer w pliku)

/i (ignoruje różnice wielkości liter)

FOR

Umożliwia kilkakrotne wykonanie tej samej komendy dla pewnego zestawu argumentów.

FOR %zmienna IN (set) DO komendy

(np.: for %f in (*.doc *.txt) do type %f >prn)

FORMAT

Formatuje dyski.

FORMAT [drive] [/v[]] [/q] [/f] [/b lub /s]

FORMAT [drive] [/v[]] [/q] [/t] [/b lub /s]

FORMAT [drive] [/v[]] [/q] [/1] [/4] [/b lub /s]

FORMAT [drive] [/q] [/1] [/4] [/8] [/b lub /s]

Parametry:

/v[:label] (pozwala na wprowadzenie etykiety dysku)

/q (przeprowadza szybkie formatowanie, nie sprawdzając uszkodzonych obszarów dysku)

/u (bezwarunkowo formatuje dysk w sposób uniemożliwiający odzyskanie danych)

/f:size (okresla pojemność dyskietki, jaką uzyskamy po formatowaniu. Zmienna size może przyjąć wartości 160, 180, 320, 360, 720, 1.2, 1.44, 2,88)

/t:tracks (określa liczbę ścieżek na stronie)

/n:sectors (okresla liczbę sektorów na ścieżce)

/1 (jednostronne formatowanie dyskietki)

/4 (formatuje dyskietkę dwustronną w napędzie o wysokiej gęstości)

/8 (formatowana dyskietka będzie zawierała 8 sektorów na ścieżkę)

/b (formatuje dyskietkę tworząc specjalny obszar dla skopiowania systemu operacyjnego (wyklucza opcje /s i /v))

/s (formatowanie dyskietki wraz z kopiowaniem systemu operacyjnego)

KEYB

Instaluje do pamięci sterownik klawiatury zdefiniowany przez użytkownika. Podana bez parametrów wyświetla informacje dotyczącą aktualnych parametrów klawiatury.

KEYB [xx[,[yyy][,[napęd][ścieżka][plik]]] [/e] [/id]

xx -> dwuliterowy kod państwa

yyy -> numer strony kodowej

Parametry:

/e (klawiatura rozszerzona)

/id:nnn (identyfikator klawiatury)

LABEL

Pozwala tworzyć, zmieniać i kasować etykiety dysków.

LABEL [napęd] [etykieta]

LH

Ładuje program do górnych obszarów pamięci, zwalniając jednocześnie obszar pamięci konwencjonalnej.

LH [napęd][ścieżka][plik] [parametry]

LH [/l][;region2[,minsize2]...]] [napęd][ścieżka][plik] [parametry]

Parametry:

[/l][;region2[,minsize2]... (określa regiony pamięci, w których zostaną umieszczone programy, oraz wielkość tych regionów)

/s (zmniejsza wielkość pamięci UMB do minimum w trakcie ładowania do niej programu)

MD

Tworzy nowy katalog.

MD [napęd][ścieżka]

MEM

Wyświetla informacje o stopnui zajęcia pamięci.

MEM [/c lub /d lub /f lub /m modulname] [/p]

Parametry:

/c (wyświetla informacje o programach rezydujących w pamięci konwencjonalnej i w wyższych obszarach pamięci)

/d (wyświetla szczegółowe informacje o usytuowaniu w pamięci poszczególnych programów)

/f (wyświetla informacje o wolnych obszarach pamięci konwencjonalnej i wyższego obszaru pamięci)

/m (wyświetla informacje o wykorzystaniu pamięci przez program o nazwie modulename)

/p (zatrzymuje wyświetlanie informacji po zapełnieniu ekranu)

MODE

Pozwala na konfigurację urządzeń podłączonych do komputera.

Temat zbyt rozległy. Jeżeli ktoś tego potrzebuje proszę się ze mną skontaktować.

MORE

Wyświetla zawartość pliku strona po stronie.

MORE <[napęd][ścieżka][plik]

nazwa komendy | MORE

MOVE

Przenosi pliki i katalogi oraz zmienią nazwę katalogów.

MOVE [/y] [napęd][ściężka][plik][,kolejne pliki] [katalog docelowy]

NLSFUNC

Ładuje informacje specyficzne dla danego państwa.

NLSFUNC [napęd][ścieżka][plik]

PATH

Definiuje katalogi, które będą przeszukiwane podczas szukania programów.

PATH [napęd][ścieżka]

PAUSE

Wstrzymuje wykonywanie pliku wsadowego do czasu naciśniecią dowolnego klawisza.

PAUSE

PRINT

Drukuje pliki tekstowe.

PRINT [/d] [/m] [/q] [/t] [/c] [/p] [napęd][ścieżka][plik]

Parametry:

/d (urządzenie, na które są wyprowadzanie dane (stand. LPT1))

/b (rozmiar bufora w bajtach (512-16386))

/u (liczba taktów zegara, w ciągu których system oczekuje na gotowość drukarki (1-255))

/m (maks. liczba taktów zegara przeznaczona na wydrukowanie znaku (1-255))

/s (czas przeznaczony na pobieranie danych (1-255))

/q (maksymalna liczba plików do drukowania (4-32))

/t (przerywa drukowanie i usuwa wszystkie pliki z kolejki)

/c (usuwa wskazane pliki z kolejki)

/p (dopisuje wskazany plik do kolejki)

PROMPT

Ustala znak zgłoszenia systemu operacyjnego.

PROMPT [tekst] /tekst->ciąg znaków, maksymalnie 127

Parametry (dopuszczalne znaki specjalne):

$q (znak =)

$$ (znak $)

$t (aktualny czas)

$d (aktualna data)

$p (bieżący napęd i katalog)

$v (numer wersji systemu)

$n (bierzący napęd)

$g (znak >)

$l (znak <)

$b (znak |)

$_ (powrót karetki i rozpoczęcie nowego wiersza)

$e (znak Esc)

$h (usunięcie ostatniego znaku)

RD

Usuwa pusty katalog.

RD [napęd][ścieżka]

REN

Zmienia nazwę pliku lub grupy plików

REN [napęd][ścieżka][plik] [napęd][ścieżka][plik]

SET

Tworzy, wyswietla lub usuwa zmienną środowiskową systemu MS-DOS.

SET [nazwa_zmiennej=[łańcuch_znaków]]

SETVER

Przekazuje informację o wersji sytemu do programów napisanych dla jego inej wersji.

SETVER [napęd][ścieżka]

SETVER [napęd][ścieżka] nazwa_pliku n.nn /n.nn->podaje numer wersji

SETVER [napęd][ścieżka] nazwa_pliku [/d] [/quiet]

Parametry:

/d (usuwa pozycje z listy)

/quiet (w trakcie usuwania pozycji z listy nie wyświetla komunikatów)

SORT

Sortuje alfabetycznie dane w porządku rosnącym.

SORT [/r] [/+n] [napęd][ścieżka][plik] > [napęd][ścieżka][plik]

Parametry:

/r (zmienia porządek sortowania)

/+n (zaczyna sortowanie od n-tej kolumny (stand. n=1))

SUBST

Kojarzy katalogi z symbolem dysku wirtualnego.

SUBST [napęd][ścieżka][plik]

SUBST [napęd] /d

Parametry:

/d (kasuje podstawienia)

SYS

Kopiuje pliki systemowe (command.com, dblspace.bin, io.sys, msdos.sys) do określonego napędu docelowego)

SYS [napęd][ścieżka] [napęd_docelowy]

[napęd][ścieżka] -> umiejscowienie plików systemowych

TIME

Pozwala na wyświetlenie i zmianę czasu systemowego.

TIME [hh] [/p lub /a]

Paremetry:

hh (godzina)

mm (minuta)

ss (sekunda (opcjonalnie))

dd (setna część sekundy (opcjonalnie))

/p (po południu (PM))

/a (przed południem (AM))

TYPE

Wyświetla zawartość pliku tekstowego.

TYPE [napęd][ścieżka][plik]

VER

Wyświetla numer wersji systemu MS-DOS.

VER

VERIFY

Włącza lub wyłącza weryfikację poprawności zapisu na dysku.

VERIFY [on lub off]

Parametry:

on (włącza weryfikację poprawności zapisu)

off (wyłącza weryfikację poprawności zapisu)

VOL

Wyświetla aktualnie ustawiona etykietę dysku.

VOL [napęd]

XCOPY

Kopiuje pliki i katalogi.

XCOPY [pliki do kopiowania] [katalog docelowy] [/a lub /m] [/d] [/p [/e]] [/v] [/w]

Parametry:

/a (kopiuje tylko pliki z atrybutem "archiwalne")

/d:data (kopiuje jedynie pliki utworzone lub zmodyfikowane po dniu określonym w data)

/e (kopiuje wszystkie katalogi (wymagana opcja /s))

/m (jak opcja /a, lecz po skopiowaniu pliku źródłowego usuwa z niego bit modyfikacji)

/p (żąda potwierdzenia opcji kopiowania dla każdego pliku)

/s (kopiuje wszystkie katalogi wraz z podkatalogami (oprócz katalogów pustych))

/v (weryfikacja poprawności zapisu)

/w (wstrzymuje kopiowanie do momentu potwierdzenia)


(system) #5

Myślę, że te polecenia pod DOS'a są nie za bardzo potrzebne w tym wątku.

A wracając do tematu p-n-u jak formatowałeś dysk ??

Pozdrawiam


(P N U) #6

dzieki za odpowiedzi,

dysk formatowalem normalnie pod dosem przez format c: i to 2 razy, ale po uruchomieniu komputera normalnie startowal system, tak smao sie stalo jak sformatowalem go na innym komputerze pod windowsem i to samo sie stalo pozdieciu partycji fdiskiem,wszystko zostalo tak jak bylo nic ise nie usunelo ani nic

i na pewno nic mi sie nie pomylilo bo robilem wszystko po 2-3 razy


(Madafaker) #7

Sytuacja raczej nieprawdopodobna,nie spotkałem dysku po formatowaniu,który by nadal normalnie funkcjonował i startował system...spróbuj jeszcze raz "format c:/u"... :o


(Lisek) #8

Natomiast ja się kiedyś spotkałem z taką sytuacją.

Mianowicie, partycja systemowa była w formacie NTFS, przy botowaniu z płytki WIN98 i odpaleniu z dosa polecenia format wszystko szło pięknie, natomiast po restarcie systemu wszystko wróciło do stanu poprzedniego :slight_smile:

pozdrawiam

lisek


(Cieślik) #9

Może zmiana dysku coś pomoże. Hi Hi :smiley:


(system) #10

Czy mi się wydaje, czy następna osoba, której posty powinny pójść do 'kosza' ??


(Asterisk) #11

Chyba jednak nie - to fakt :o