Jak Skonfigurować GeForce 2 Mx 400 w Aurox 12.0

Witam! Mam kartę Geforce2 MX 400 64 MB i chcę ją skonfigurować lecz niestety nie wiem jak, zainstalowałem Sterowniki ale nie wiem czy odpowiednie. Chcę też obsłużyć TV-out ale też nie wiem jak to zrobić. Przy restarcie Kompa nie pojawia się Logo Nvidii oraz nie wiem czemu w grze TUX Racer nie ma trybu pełnoekranowego tylko małe okno. W wersji Live CD wszystko było poprawnie a po nistalacji nie. POMOCY !!

Sterowniki które zainstalowałem w Menedzerze Pakietów:

  1. komod-nvidia - 1.0.8762-2.2.6.17_1.2139_FC5.ii686

  2. komod-nvidia - 1.0.8762-2.2.6.17_1.2187_FC5.ii686

  3. xorg-x11-drv-nvidia-1.0.8762-3.1.aur12.0.i386 Nvidia Display Driver and Open GL Liblaries

  4. xorg-x11-drv-nvidia-devel-1.0.8762-3.1.aur12…0.i386 Nvidia Open GL

Plik Konfiguracyjny Xorg.conf

XFree86 4 configuration created by pyxf86config

Section “ServerLayout”

Identifier “Default Layout”

Screen 0 “Screen0” 0 0

InputDevice “Mouse0” “CorePointer”

InputDevice “Keyboard0” “CoreKeyboard”

EndSection

Section “Files”

Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)

By default, a font server independent of the X server is

used to render fonts.

ModulePath “/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia”

ModulePath “/usr/lib/xorg/modules”

FontPath “unix/:7100”

EndSection

Section “Module”

Load “dbe”

Load “extmod”

Load “fbdevhw”

Load “record”

Load “freetype”

Load “type1”

Load “glx”

EndSection

Section “InputDevice”

Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))

Option “Xleds” “1 2 3”

To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.

Option “XkbDisable”

To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the

lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.

keyboard, you will probably want to use:

Option “XkbModel” “pc102”

If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:

Option “XkbModel” “microsoft”

Then to change the language, change the Layout setting.

For example, a german layout can be obtained with:

Option “XkbLayout” “de”

or:

Option “XkbLayout” “de”

Option “XkbVariant” “nodeadkeys”

If you’d like to switch the positions of your capslock and

control keys, use:

Option “XkbOptions” “ctrl:swapcaps”

Or if you just want both to be control, use:

Option “XkbOptions” “ctrl:nocaps”

Identifier “Keyboard0”

Driver “kbd”

Option “XkbModel” “pc105”

Option “XkbLayout” “pl”

EndSection

Section “InputDevice”

Identifier “Mouse0”

Driver “mouse”

Option “Protocol” “IMPS/2”

Option “Device” “/dev/input/mice”

Option “ZAxisMapping” “4 5”

Option “Emulate3Buttons” “yes”

EndSection

Section “Monitor”

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

Identifier “Monitor0”

VendorName “Monitor Vendor”

ModelName “C19-12”

DisplaySize 380 300

Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:

HorizSync 30.0 - 83.0

VertRefresh 55.0 - 76.0

Option “dpms”

EndSection

Section “Device”

Identifier “Videocard0”

Driver “nvidia”

VendorName “Videocard vendor”

BoardName “nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]”

EndSection

Section “Screen”

Identifier “Screen0”

Device “Videocard0”

Monitor “Monitor0”

DefaultDepth 24

SubSection “Display”

Viewport 0 0

Depth 16

Modes “800x600” “640x480”

EndSubSection

SubSection “Display”

Viewport 0 0

Depth 24

Modes “1280x1024”

EndSubSection

EndSection

Section “DRI”

Group 0

Mode 0666

EndSection

Rany. źle zaczołeś. Powinieneś wbić sie na wwwnvidia.com sciągnąć sterowniki “legacy” i zainstalować je z konsoli. I sam instalator by ci xorg skonfigurował. A nawet jak nie to wystarczy zmiana wpisu sterownika z nv na nvidia.