Jak skonfigurować połączenie modemu analogowego (56 kb/s)?


(Bartisz) #1

Jak skonfigurować połączenie modemu analogowego (56 kb/s) na Windows XP pro?


(Pawel Pieczyrak) #2

Start--------> Panel Sterowania ------------> Połączenia sieciowe -------------> Dodaj nowe połączenie ------------> Dalej --------> Połącz z internetem ------> Dalej --------> Konfiguruj moje połączenie ręcznie -------> Dalej ---------> Połącz używając modemu telefonicznego ----------> Nazwa usługodawcy internetowego (wpisz obojętnie jaką) --------> numer telefonu wpisz 0202122 lub 0,202122 -------> nazwa użytkownika ppp i hasło ppp.


(Bartisz) #3

DZIĘKI! !!