Jak stworzyć regułę AdBlock, SPAN


(Qqqwww5) #1

Chciałbym stworzyć regułę w Adblock dzięki której blokowałaby wszystkie - www.google.pl##SPAN[class=gb\_Ea] a dokładnie żeby wszystkie class= * czyli class="gb_Fa", class="gb_Fb", class="gb_Ga" itd.