Jak to włączyc?


(Stachu9405) #1

Witam mam problem z programem NFS MW CAMERA HACK przy sciaganiu tego programiku pisali ze mozna dzieki niemu miec kamere ze srodka samochodu w nfs mw ale nie napisali jak to właczyc wiec jesli ktos wie niech pisze albo przetłumaczy to bo to chyba instrukcja:

* This will only work with Need For Speed™ Most Wanted v1.2, v1.3, and Demo!

* The mouse is used for changing the camera angles; The mouse-wheel controls

the camera distance, X and Y control Yaw and Pitch

* SAVE/LOAD Views: The hotkeys for this are hard coded to the

numbers across the top of the keyboard (not the Function keys!)

To load a preset, press any number 0-9. To save a preset, hold down LEFT CTRL

or LEFT ALT and press the number you want that view to be (0-9).

* JOYSTICK/HOTKEYS: To set a button, open the Control Settings window

then choose your device on the top right. Then, click on an action

and just press a button on your controller or choose

a button from the dropdown list. (Axis input not supported)

1) Run Trainer/Hack (and always leave running or it will not work)

2) Edit options if needed (check Controls)

3) Start NFSMW then press * (suggesting defaults) to enable new cameras

4) Change your view using the normal change view key and press any number

from 0-9 on your keyboard (1 is normal by default)

5) You can press / (numpad divide) to disable new cameras and return to

defaults

Bardzo dziękuje.


(Grubbcio) #2

Instrukcja leci tak

* Ten tylko będzie pracował z Potrzeba Dla Szybkości™ Najbardziej Chciany v1.2, v1.3, i Demonstracja!

* mysz jest używana dla zmieniający aparat fotograficzny kąty; mysz - koło kontroluje aparat fotograficzny odległość, X i Y kontrola Zbacza i Rzuca

* SAVE/LOAD Widoków: klawisze skrótu ten mocno są oszukiwany do

liczb poprzez szczyt klawiatury (nie Funkcja klucze!) ładować wstępnie wyznaczonego , naciskaj jakąkolwiek liczbę 0-9. Uratować wstępnie wyznaczony , utrzymuj LEWY CTRL

lub ZOSTAWIŁ ALT i naciskaj liczba ciebie chcesz tamten widok być (0-9).

* JOYSTICK/HOTKEYS: ustalić się guzik, otwarty Kontrola Ustawienia okna

wtedy wybiera twoje urządzenie na najlepszym prawie. Wtedy, klika na działaniu

i tylko naciśnie guzik na twoim kontrolerze lub wybierze guzik z dropdown listy. (Oś wejścia nie dźwignął)

  1. Biegnij Trainer/Hack (i zawsze zostawia bieganie lub to nie będzie pracowało)

  2. Redaguj opcje jeśli musiał (sprawdza Kontrole)

  3. Zaczynaj NFSMW wtedy naciskaj * (sugerujący braki) umożliwić nowe aparaty fotograficzne 4) Zmieni twój widok używający normalnego zmiany widoku klucza i naciskaj jakąkolwiek liczbę

z 0-9 na twój klawiatura (1 jest normalny przez brak)

  1. Ty mogę naciskać / (numpad przepaść) czynić niezdolnym nowy aparaty fotograficzny i powrót do

braki


(Stachu9405) #3

Serdeczne dzieki naprawde bardzo mi to pomgło. Dzeieki


(Agatonster) #4

staszek0594 ,

Poczytaj - Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post.

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. TEMAT POMOCNY

Proszę poprawić pisownię w opisie problemu.

W celu dokonania korekty proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.