Jak to zrobić?


(clinic) #1

jak zrobić sprawdzanie dysków czyli np.C by system spr. czy wszystkie indeksy i wpisy są poprawne?


(Jas Mo) #2

Nie wiem czy o to ci chodzo

dysk"C">>wlaściwości>>narzędzia>>sprawdzanie błędów>>sprawdz


(system) #3

jesli chodzi o wpisy i indeksy to chyba powinienes defragmentować dysk

(C>>Właściwości>>Narzędzia>>defragmentuj)

"Defragmentator dysków to narzędzie systemowe służące do analizowania woluminów lokalnych oraz lokalizowania i konsolidowania pofragmentowanych plików i folderów."