Jak uchronic plik *.doc przed edytowaniem


(Paker) #1

j.w mam sobie zadanie w wordzie. I nie chce żeby był edytowany, jak to zrobić?


(Treker17) #2

Dla Word 2007

Recenzja-->Ochrona-->Chroń dokument-->2.Ograniczenia edycji.