Jak usnąć brontoka?

Witam. Zauważyłem ostatnio na komputerze podjerzany plik o nazwie about.Brontok.A może ktoś pomóc mi go usunąć?

OTL: http://wklej.org/id/1070480/

Extras: http://wklej.org/id/1070481/

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.