Jak usnunąć profil na forum D.Progr.?


(Poccnr) #1

j/w

dz.


(Sebos99) #2

Skontaktować się z administracją na PW.