Jak ustwić plik wymiany?


(3dm Racek) #1

Podczas partycjonowania [druid] system zapytał, czy kontunować, pomimo nie ustawionego pliku wymiany... Jak go ustawić ??

Z góry thx :-D.


(Czarno to widzę...) #2

Utworzyć nową partycję z systemem plików SWAP.