Jak usunąć Cimuza


(Gutek) #1
  1. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  2. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  3. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  4. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  5. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Poczytaj Usuwanie Trojan.Repsamo


(Gutek) #2

Jest Ok i do innych:

Nie mylcie mnie z Gutek333 :twisted: