Jak usunąć kopię zapasową tworzoną automatycznie w Windows 7?


(Djzon) #1

Jak usunąć kopię zapasową tworzoną automatycznie w Windows 7?

Zajmuje około 10 GB i jest mi nie potrzebna.

EDIT:

ROZWIĄZANO.