Jak usunąć mlqm.exe

Witam chciałbym prosić o sprawdzenie loga z hijackthis i poinstruowanie mnie krok po kroku jak mogę dojść do ładu z moim komputerem z góry bardzo dziękuje

jeżeli czegoś brakuje to proszę nie krzyczeć dosłownie jestem mało doświadczonym użytkownikiem komputera a robienie ciągle formatów już mi się znudziło

to chyba tez mam umieścić :frowning:

http://wklej.org/id/2025/

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 04:43:23, on 2008-08-31

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\ApvxdWin.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe /boot

O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 5822 bytes

jeszcze LOG z silent runners

http://wklej.org/id/2026/

"Silent Runners.vbs", revision 58, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"AlcoholAutomount" = ""C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount" [null data]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"StartCCC" = ""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"" ["Advanced Micro Devices, Inc."]

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"TkBellExe" = ""C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"TrojanScanner" = "C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe /boot" ["Simply Super Software"]

"00PCTFW" = ""C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s" ["PC Tools"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll" ["RealPlayer"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = "Nokia Phone Browser"

 -> {HKLM...CLSID} = "Nokia Phone Browser"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll" ["Nokia"]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiacmxx.dll" [null data]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}" = "Panda Antivirus"

 -> {HKLM...CLSID} = "Panda Antivirus"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\ShellTit.dll" ["Panda Software International"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}" = "Trojan Remover Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "Trojan Remover Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll" ["Simply Super Software"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

<> avldr\DLLName = "avldr.dll" ["Panda Software International"]

<> dimsntfy\DLLName = "C:\WINDOWS\System32\dimsntfy.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Panda Antivirus\(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Panda Antivirus"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\ShellTit.dll" ["Panda Software International"]

Trojan Remover\(Default) = "{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Trojan Remover Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll" ["Simply Super Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Panda Antivirus\(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Panda Antivirus"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\ShellTit.dll" ["Panda Software International"]

Trojan Remover\(Default) = "{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Trojan Remover Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll" ["Simply Super Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Default executables:

--------------------


<> HKLM\SOFTWARE\Classes\.com\(Default) = "ComFile"Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoDrives" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoDrives" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"HideLegacyLogonScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"HideLogoffScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"RunLogonScriptSync" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{unrecognized setting}


"RunStartupScriptSync" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"HideStartupScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"disableregistrytools" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|

Prevent access to registry editing tools}


HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\


"disablecmd" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|

Disable the command prompt}


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}


"DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"HideLegacyLogonScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"HideLogoffScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"RunLogonScriptSync" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{unrecognized setting}


"RunStartupScriptSync" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"HideStartupScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Deamon\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Windows Portable Device AutoPlay Handlers

-----------------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\


AlcoholAutoPlayV2.BurnDisc\

"Provider" = "Alcohol 120%"

"InvokeProgID" = "AlcoholAutoPlayV2"

"InvokeVerb" = "BurnDisc"

HKLM\SOFTWARE\Classes\AlcoholAutoPlayV2\shell\BurnDisc\command\(Default) = ""C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol.bin" %1" ["Alcohol Soft Development Team"]


AlcoholAutoPlayV2.ReadDisc\

"Provider" = "Alcohol 120%"

"InvokeProgID" = "AlcoholAutoPlayV2"

"InvokeVerb" = "BurnDisc"

HKLM\SOFTWARE\Classes\AlcoholAutoPlayV2\shell\BurnDisc\command\(Default) = ""C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol.bin" %1" ["Alcohol Soft Development Team"]


MPCPlayCDAudioOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayCDAudio"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayCDAudio\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe" %1 /cd" ["Gabest"]


MPCPlayDVDMovieOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayDVDMovie"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayDVDMovie\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe" %1 /dvd" ["Gabest"]


MPCPlayMusicFilesOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayMusicFiles"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayMusicFiles\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe" %1" ["Gabest"]


MPCPlayVideoFilesOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayVideoFiles"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayVideoFiles\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe" %1" ["Gabest"]


NMMPlayCDAudioOnArrival\

"Provider" = "Nokia Music Manager"

"InvokeProgID" = "NokiaMusicManager"

"InvokeVerb" = "NMMPlayCD"

HKLM\SOFTWARE\Classes\NokiaMusicManager\shell\NMMPlayCD\command\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\MusicManager.exe /playCD "%L"" ["Nokia"]


NMMRipCDAudioOnArrival\

"Provider" = "Nokia Music Manager"

"InvokeProgID" = "NokiaMusicManager"

"InvokeVerb" = "NMMRipCD"

HKLM\SOFTWARE\Classes\NokiaMusicManager\shell\NMMRipCD\command\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\MusicManager.exe /ripCD "%L"" ["Nokia"]


RPCDBurningOnArrival\

"Provider" = "RealPlayer"

"InvokeProgID" = "RealPlayer.CDBurn.6"

"InvokeVerb" = "open"

HKCU\Software\Classes\RealPlayer.CDBurn.6\shell\open\command\(Default) = ""C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe" /burn "%1"" ["RealNetworks, Inc."]


RPDeviceOnArrival\

"Provider" = "RealPlayer"

"ProgID" = "RealPlayer.HWEventHandler"

HKLM\SOFTWARE\Classes\RealPlayer.HWEventHandler\CLSID\(Default) = "{67E76F1D-BDE2-4052-913C-2752366192D2}"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealNetworks Scheduler"

          \LocalServer32\(Default) = ""C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -autoplay" ["RealNetworks, Inc."]


RPPlayCDAudioOnArrival\

"Provider" = "RealPlayer"

"InvokeProgID" = "RealPlayer.AudioCD.6"

"InvokeVerb" = "play"

HKCU\Software\Classes\RealPlayer.AudioCD.6\shell\play\command\(Default) = ""C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe" /play %1 " ["RealNetworks, Inc."]


RPPlayDVDMovieOnArrival\

"Provider" = "RealPlayer"

"InvokeProgID" = "RealPlayer.DVD.6"

"InvokeVerb" = "play"

HKCU\Software\Classes\RealPlayer.DVD.6\shell\play\command\(Default) = ""C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe" /dvd %1 " ["RealNetworks, Inc."]


RPPlayMediaOnArrival\

"Provider" = "RealPlayer"

"InvokeProgID" = "RealPlayer.AutoPlay.6"

"InvokeVerb" = "open"

HKCU\Software\Classes\RealPlayer.AutoPlay.6\shell\open\command\(Default) = ""C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe" /autoplay "%1"" ["RealNetworks, Inc."]


WinampMTPHandler\

"Provider" = "Winamp"

"ProgID" = "Shell.HWEventHandlerShellExecute"

"InitCmdLine" = "C:\Program Files\Winamp\winamp.exe"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Shell.HWEventHandlerShellExecute\CLSID\(Default) = "{FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellExecute HW Event Handler"

          \LocalServer32\(Default) = "rundll32.exe shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}" [MS]


WinampPlayMediaOnArrival\

"Provider" = "Winamp"

"InvokeProgID" = "Winamp.File"

"InvokeVerb" = "Play"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\command\(Default) = ""C:\Program Files\Winamp\winamp.exe" "%1"" ["Nullsoft"]

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\DropTarget\CLSID = "{46986115-84D6-459c-8F95-52DD653E532E}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \LocalServer32\(Default) = ""C:\Program Files\Winamp\winamp.exe"" ["Nullsoft"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavlsp.dll ["Panda Software International"], 01 - 03, 25

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 04 - 06, 09 - 24

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 07 - 08Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\npjpi160_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583}\

"MenuText" = "@xpsp3res.dll,-20001"

"Exec" = "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [MS]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

Panda anti-virus service, PAVSRV, ""C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe"" ["Panda Software International"]

Panda IManager Service, PSIMSVC, ""C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe"" ["Panda Software International"]

Panda Process Protection Service, PavPrSrv, ""C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe"" ["Panda Software"]

Panda Software Controller, Panda Software Controller, ""C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe"" ["Panda Software International"]

PC Tools Firewall Plus, PCToolsFirewallPlus, "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe" ["PC Tools"]

StarWind AE Service, StarWindServiceAE, "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe" ["Rocket Division Software"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]---------- (launch time: 2008-08-31 04:45:42)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 42 seconds, including 12 seconds for message boxes)

nie wiem czy to wazne ale w miedzy czasie zrobilem combofix czy jakos tak zaraz zrobie jeszcze raz i dam loga

ComboFix

http://wklej.org/id/2027/

ComboFix 08-08-30.01 - Deamon 2008-08-31 4:49:46.1 - NTFSx86

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\005579_.tmp

C:\WINDOWS\002443_.tmp

C:\mlqm.exe

C:\g3g6r8w3c2f7.exe

C:\WINDOWS\system32\i

C:\WINDOWS\system32\TFTP396

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

zgodnie z instrukcja wklejam loga z CF

http://wklej.org/id/2029/

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!

Kaspersky raport

nie wiedziałem jak go dać

http://wklej.org/id/2165/

Pobierz The Avenger

wklej do niego ten tekst:

Files to delete:

C:\Program Files\Common Files\System\wmsncs.exe.vir 

C:\WINDOWS\system32\msv.exe

kopiuj to i klikasz na Paste Script from Clipboard wybierasz Execute oraz Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

http://wklej.org/id/2207/

albo tak miało być albo gdzieś wcięło te pliki ;/ bo z tego co zrozumiałem z raportu to nic nie osunęło

Pobierz The Avenger zaznacz poniższy tekst

kopiujesz - klikasz na Paste Script from Clipboard - Execute - Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Po wykonaniu skasuj z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklej raport na forum C:\avenger.txt

Przeskanuj dla pewności raz jeszcze Kasperskim

zdarzylem juz wlaczyc kasperskiego mam wylaczyc czy poczekac az skonczy ??

Wyłącz Kasperskiego. uruchom avangera. Następnie Kasperski.

:slight_smile:

avenger

http://wklej.org/id/2217/

na Kasperskiego trzeba będzie poczekać sadzać po ostatnim skanie to jakieś półtorej godzinki :((

Zaczekamy ważne aby system był czysty.

:slight_smile:

Kaspersky

http://wklej.org/id/2230/

Pobierz The Avenger zaznacz poniższy tekst

kopiujesz - klikasz na Paste Script from Clipboard - Execute - Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Po wykonaniu skasuj z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklej raport na forum C:\avenger.txt

avenger

http://wklej.org/id/2232/

Plik usunięty powinno być OK. Oczywiście dla pewności możesz przeskanować raz jeszcze.

:slight_smile:

dzięki za pomoc kaspersky nic nie wykrył co do tego drugiego to boje się :stuck_out_tongue_winking_eye: ale i tez nie chce mi się czekać znów aż skończy szczególnie ze mam jak na razie dość komputera

jeszcze raz dzięki za pomoc i pozdrawiam