Jak usunac Net-Worm.Win32.theals.c?


(Vincent77) #1

Wlaaaaaaaaasnie tak jak w temacie.

Robaki te siedza w C:\WINDOWS\system32\regwiz.exe

C:\WINDOWS\system32\dllcache\regwiz.exe

Prosze o pomoc…

Jesli am pomóc oto log z hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:13:39, on 2005-12-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

D:\Program Files\RAM Idle\RAM_XP.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_rtlv.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

D:\Program Files\eMule\emule.exe

D:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\a2personalsetup.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\is-4SAT6.tmp\is-G7V94.tmp

C:\Program Files\a-squared\a2upd.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RAM Idle Professional] D:\Program Files\RAM Idle\RAM_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [odk_rtlv] C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_rtlv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KonektorTP] "c:\program files\konektortp\konektortp.exe" tray

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [a-squared] "C:\Program Files\a-squared\a2guard.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_65.cab

O16 - DPF: {32305793-C19A-48E7-AD2F-D87FF7B264A4} (TenebrilSpywareScanner Control) - http://www.tenebril.com/assets/activeX/SpywareScanner.ocx

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_23.cab

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.4.0_03) - 

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.0_03) - 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5E19EF98-A06F-4748-84BB-60AF5EBCB29B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - D:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

(Canaletto) #2

Próbowałeś usunąć w trybie awaryjnym ?

Antywir nie pomaga ?


(Gutek) #3

Czysto - zapodaj scanery online: Scanery do wyboru


(Vincent77) #4

dzieki sprobuje tymi skanerami :slight_smile:

Złączono Posta : 19.12.2005 (Pon) 18:23

mam jeszcze takie pytanko czy pliki w folderze:

D:\System Volume Information sa wazne i czy mozna je usunac bo wlazlo mi wlasnie do niego pare trojanow???


(Kuz5) #5

To jest folder od przywracania systemu, możesz go oczyścić poprzez Wyłączenie przywracania systemu

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.


(Vincent77) #6

Niestety ale zadne skanery nie chca ruszyc tevh Wormów… tylko wykrywaja i na tym koniec :frowning:

Macie jeszcze jakis pomysl???


(Drahalt) #7

Robisz tak:

zapisujesz sobie ścieżkę pliku, wchodzisz w tryb awaryjny i usuwasz ręcznie z dysku


(Vincent77) #8

ale jestes pewnien ze nic sie po tym nie stanie systemowi??? :lol:


(Drahalt) #9

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … ntry163447

tzn chodziło mi o to żebyś lokalizacje plików usunął (nie cały folder)

podaj te ścieżke na forum


(Vincent77) #10

znaczy nie za bardzo rozumiem o co chodzi :lol: :lol: znaczy mam usunac tylko “regwiz.exe” w obudwy sciezkach???

a lokalizacje podalem na poczatku:

C:\WINDOWS\system32\regwiz.exe

C:\WINDOWS\system32\dllcache\regwiz.exe


(Musg) #11

Człowieku nic masz nie usuwac .

Bo to falszywy alarm .Chyba ze lubisz formaty i te sprawy …

Ciekawe jak to sie zakonczy i do czego dojdziecie ?


(Vincent77) #12

dobra to nic nie bede usuwal! !!

Ale co ja poradze ze sie na tym nie znam :frowning:

Dzieki !!


(p19koz) #13

Falszywy alarm. Potwierdzam. Ja tez sie z tym meczylem. a2 scaner mi to wykryl w tych samych plikach. Przywrocilem obraz parycji z przed miesiaca, zgralem REGWIZ.exe na inna partycje. Odtworzylem z aktualnego obrazu, zamienilem pliki. A a2 scaner dalej swoje. Wiec format c:, instalcja czestego WinXP, kopia regwiz.exe na inna partycje. Kolejny powrot do aktualnego obrazu. A2 scaner swoje, worm i worm. 3 godziny stracilem, tylko po to, zeby dzis definicje scanra uaktywnic i po scanie system czysty. Nie pierwszy raz mnie ten program tak zawiudl.