Jak usunąć Omiga Plus i Search Protect z systemu


(wiktoro198) #1

Raz na jakiś czas zwracam się z prośbą do osób w tym wątku o usunięcie jakiegoś szrotu, które przeważnie wbija mi na kompa podczas instalacji jakiś programów. Niestety ale w tym wypadku instalator nie pytał się mnie o instalację jakiś Omiga plus, Sarch Project tylko bezczelnie władował mi to w system i mam teraz 20 procesów więcej, a chciałem tylko zainstalować Ivona Reader. Próbowałem usunąć Omiga Plus za pomocą Revo samodzielnie, ale to nic daje. Metoda z podaniem logów i z adw cleanerem jest w stu procentach skuteczna. Zawsze działa.

 

Log FRST http://wklej.org/id/1600322/

Log Additon http://wklej.org/id/1600325/

 

 

 


(Robin-Otzi) #2

Mi pomógł Baidu PC Faster ale może nie wystarczyć, odinstaluj wszystko co podejrzane z listy zainstalowanych programów!


(Acorus) #3

Odinstaluj Dynamo Combo,Qtrax Player.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpppts=1421619773from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RL
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpppts=1421619773from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RL
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1421619724from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RLq={searchTerms}
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpppts=1421619773from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RL
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpppts=1421619773from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RL
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1421619724from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RLq={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-3278253223-2622619984-686015309-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1421619724from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RLq={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-3278253223-2622619984-686015309-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpppts=1421619773from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RL
HKU\S-1-5-21-3278253223-2622619984-686015309-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpppts=1421619773from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RL
HKU\S-1-5-21-3278253223-2622619984-686015309-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1421619724from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RLq={searchTerms}
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe http://isearch.omiga-plus.com/?type=scts=1421619724from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RL
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3278253223-2622619984-686015309-1000 - DefaultScope {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RLts=1421619781type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3278253223-2622619984-686015309-1000 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RLts=1421619781type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3278253223-2622619984-686015309-1000 - {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RLts=1421619781type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3278253223-2622619984-686015309-1000 - {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=butm_medium=corutm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RLts=1421619781type=defaultq={searchTerms}
BHO-x32: Dynamo Combo 1.0.0.6 - {986c37a1-7b65-476f-80dc-54f80bd4b0d6} - C:\Program Files (x86)\Dynamo Combo\DynamoCombobho.dll (Dynamo Combo)
FF DefaultSearchEngine: omiga-plus
FF SelectedSearchEngine: omiga-plus
FF Homepage: hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hpppts=1421619773from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RL
FF Extension: Dynamo Combo 1.0.1 - C:\Users\Win7\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4k7jdue6.default\Extensions\{ecd6aae4-019c-44b2-a0e5-570904275d66}.xpi [2015-01-18]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [faststartff@gmail.com] - C:\Users\Win7\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4k7jdue6.default\extensions\faststartff@gmail.com
FF StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - E:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe http://isearch.omiga-plus.com/?type=scts=1421619724from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RL
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://www.google.com/", "hxxp://www.google.com/", "hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hpppts=1421619773from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RL"
CHR DefaultSearchKeyword: Default - omiga-plus
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eoccbpoodnckjdnackiffhjfkogfhnhh] - D:\Program Files (x86)\VDownloader\Addons\Chrome.crx [Not Found]
CHR StartMenuInternet: Google Chrome - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe http://isearch.omiga-plus.com/?type=scts=1421619724from=coruid=ST31000524AS_6VPG16RLXXXX6VPG16RL
R2 IHProtect Service; C:\Program Files (x86)\XTab\ProtectService.exe [158896 2015-01-16] (XTab system)
R2 Update Dynamo Combo; C:\Program Files (x86)\Dynamo Combo\updateDynamoCombo.exe [529656 2015-01-18] ()
R2 WindowsMangerProtect; C:\ProgramData\WindowsMangerProtect\ProtectWindowsManager.exe [464384 2015-01-18] (SysTool PasSame LIMITED) [File not signed]
2015-01-18 23:23 - 2015-01-18 23:23 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\IHProtectUpDate
2015-01-18 23:23 - 2015-01-18 23:23 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\XTab
2015-01-18 23:22 - 2015-01-18 23:30 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\Dynamo Combo
2015-01-18 23:22 - 2015-01-18 23:22 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\WindowsMangerProtect
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(wiktoro198) #4

Ok, pomogło.


(Acorus) #5

Skasuj folder C:\FRST


(Agatonster) #6

wiktoro198

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.


(wiktoro198) #7

Ok załatwione Acorus.