Jak usunąć składnik Office 2007


(York09) #1

Czy można usunąć kilka składników Office 2007 .

Zainstalowałem niepotrzebnie Access Publisher i kilka innch.

Jak to usunąć, bo to niepotrzebnie zamula kampa


(Persifall) #2

Panel sterowania, dodaj/usuń odnajdujesz offica i tam powinno być zmień


(Asterisk) #3
  • Przez Panel Sterowania wejdź w Dodaj/ Usuń.

Uruchom deinstalację pakietu - powinnypokazać

się opcje do wyboru - Usuń, Napraw oraz

instalacja użytkownika

Możesz też przeinstalować pakiet z płyty instalacyjnej