Jak usunąć Solution Real ads?


(Pocio95) #1

Mam problem z tym programem i chcę się go pozbyć.

 

Dokonałem wklejki oto moje logi:

 

http://wklej.org/id/1679160/

http://wklej.org/id/1679162/

 

Co dalej ?

 


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP — co miesiąc.job = C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP — logowanie.job = C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-776561741-688789844-842925246-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://q.search-simple.com/?affID=na
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs: "http://q.search-simple.com/?m=tabaffID=na" ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-776561741-688789844-842925246-1003 - {E43D47CD-0402-4973-9EE7-AEA49EB98080} URL = http://q.search-simple.com/?affID=naq={searchTerms}r=54
FF SelectedSearchEngine: Yahoo! Search
FF SearchPlugin: C:\Documents and Settings\Radek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mqclkhe0.default\searchplugins\search-simple.xml [2015-03-20]
FF Extension: Solution Real 1.0.1 - C:\Documents and Settings\Radek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mqclkhe0.default\Extensions\{693a0a5b-aa08-4a3c-b7e8-398a93e02cf2}.xpi [2015-01-15]
S3 AndNetDiag; system32\DRIVERS\lgandnetdiag.sys [X]
S3 ANDNetModem; system32\DRIVERS\lgandnetmodem.sys [X]
S0 cerc6; No ImagePath
S3 UIUSys; system32\drivers\UIUSys.sys [X]
U1 WS2IFSL; No ImagePath
2015-03-25 22:56 - 2015-04-03 19:55 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.