Jak usunąć strong signal


(Jarek74f) #1

Proszę o pomoc w usunięciu w ku-------ych reklam strong signal

 

 


(Acorus) #2

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.


(Jarek74f) #3

http://wklej.org/id/1647989/


(Acorus) #4

Brak loga Addition.txt


(Jarek74f) #5

Nie wiem co jest ale nie mogę wkleić   Addition.txt

Addition.txt


(Acorus) #6

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {EB02381F-D652-4B1C-894A-712498C62C51} - \Microsoft\Windows\MUI\LPRemove No Task File ==== ATTENTION
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKU\S-1-5-21-365598737-4109498869-139902530-1000\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKU\S-1-5-21-365598737-4109498869-139902530-1000\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\x64\mcieplg.dll No File
BHO-x32: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll No File
Toolbar: HKLM - McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\x64\mcieplg.dll No File
FF Extension: Strong Signal - C:\Users\JAREK\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rjju3vy3.default\Extensions\{f318d533-127c-4630-af87-2d2b706e5282}.xpi [2015-02-15]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{4ED1F68A-5463-4931-9384-8FFF5ED91D92}] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor
FF HKU\S-1-5-21-365598737-4109498869-139902530-1000\...\Firefox\Extensions: [{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}] - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McChPlg.crx [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McChPlg.crx [Not Found]
S3 EagleX64; \\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 esgiguard; \\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
U2 TMAgent; No ImagePath
S3 xhunter1; \\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
2015-02-24 19:58 - 2015-02-26 10:26 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2015-02-15 16:55 - 2015-02-24 19:52 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\McAfee Security Scan
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Jarek74f) #7

Wielkie dzięki pomogło jak wy to robicie Szacun 


(Acorus) #8

Skasuj folder C:\FRST

Rutynowe działanie.