Jak usunąć Trojan.Win32.Agent.pk


(p19koz) #1

jak w temacie: Kaspersky wyktyl tego Trojana w lokalizacjach

C:\System Volume Information_restore{4CEF19FA-D20B-4D3E-A0BF-D7C795D4D9AC}\RP48\A0086997.dll Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Agent.aly pominięty C:\System Volume Information_restore{4CEF19FA-D20B-4D3E-A0BF-D7C795D4D9AC}\RP48\A0086999.exe Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Small.bsq pominięty C:\System Volume Information_restore{4CEF19FA-D20B-4D3E-A0BF-D7C795D4D9AC}\RP48\A0087000.exe Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Small.bsq pominięty C:\System Volume Information_restore{4CEF19FA-D20B-4D3E-A0BF-D7C795D4D9AC}\RP48\A0087001.dll Zainfekowany: Trojan.Win32.Agent.pk pominięty Proces skanowania został zakończony

Co robić?


(Gutek) #2

Jak uzyskać dostęp do folderu System Volume Information

http://support.microsoft.com/kb/309531/PL/ i usuń :slight_smile:


(p19koz) #3

Dzieki