Jak usunąć Trojana vundo?

Witam zostałem ofiarom trojana vundo przynajmniej tak wyszło mi ze skanowania programem"norton security scan"

co jakiś czas wyskakuje mi takie coś

http://img58.imageshack.us/img58/8840/beztytuumg0.png

http://img58.imageshack.us/img58/542/beztytuu1gv1.png

http://img131.imageshack.us/img131/1051/bdlp8.png

acha i jeszcze jak klikne mój komputer to nie widzi mi dysków twardych jest to robota wirusa alert którego usunołem jednak tych dysków nie moge przywrucić na dyski twarde wchodzę przez uruchom wpisując “C:”

Bardzo mnie to wk****a

A to jest z programu

HijackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:37, on 2008-06-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\qttask.exe

C:\Documents and Settings\Włatcy Móch\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\config.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

D:\Ares\Ares.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: rtsplgob - {82CB8960-D26A-49D2-B4CA-AF01B48C7873} - C:\WINDOWS\rtsplgob.dll (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [egui] “C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\WINDOWS\system32\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [config] C:\Documents and Settings\Włatcy Móch\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\config.exe

O4 - HKLM…\Run: [MSHost] C:\WINDOWS\system32\mshost.exe

O4 - HKLM…\Run: [sSBkgdUpdate] “C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe” -Embedding -boot

O4 - HKLM…\Run: [iSecurity applet] rundll32.exe iSecurity.cpl,SecurityMonitor

O4 - HKLM…\Run: [94632d83] rundll32.exe “C:\WINDOWS\system32\lfturgjr.dll”,b

O4 - HKLM…\RunServices: [config] C:\Documents and Settings\Włatcy Móch\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\config.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [config] C:\Documents and Settings\Włatcy Móch\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\config.exe

O4 - HKCU…\Run: [C] “C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Adsl Software Limited\WinSpywareProtect\WinSpywareProtect.exe” /autorun

O4 - HKCU…\Run: [speedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU…\Run: [ares] “D:\Ares\Ares.exe” -h

O4 - HKCU…\Run: [CTSyncU.exe] “C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\OFFICE~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\OFFICE~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\OFFICE~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{0E91324F-10C7-48E4-9E52-BC571F2712C8}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{9866AB29-8928-4D6A-8F28-5AAF0BA74D97}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{D4376FA4-4DFA-40DB-982F-589A774CDE87}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: iSecurity.cpl

O21 - SSODL: xkefqtgs - {6D7EF2C4-4E0E-421F-8566-4F477BD81655} - C:\WINDOWS\xkefqtgs.dll (file missing)

O21 - SSODL: rnopbfgt - {55BFD58D-22F4-428D-A99D-D11E3955CEF1} - C:\WINDOWS\rnopbfgt.dll (file missing)

O21 - SSODL: SrvcCD - {abc85dcb-46eb-4313-b33f-fbefb3ad2047} - C:\WINDOWS\Resources\SrvcCD.dll

O21 - SSODL: iSecurity - {A8311E8F-E459-4D22-89B4-CB9DCF10A425} - iSecurity.cpl (file missing)

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - D:\ZAL2\WYG\tuning_10.jpg

O24 - Desktop Component 1: Privacy Protection - file:///C:\WINDOWS\privacy_danger\index.htm

End of file - 6670 bytes

Z góry dziękuję

FixWundo http://www.symantec.com/content/en/us/g … xVundo.exe