Jak usunąć UniSpeaker?

Jak usunąć syfiasty unispeaker? Zainstalowałem go z Ivoną. Nie ma opcji w dodaj lub usuń programy. Zajmuje skrót alt+U (euro, ktory jest mi potrzebny) nawet po manualnym usunieciu. Jak usunac ten program i naprawic skrót?

Spróbuj odszukać ten program przy pomocy tej aplikacji, jak dla podanego przykładu

“Jeśli szukany program nie był wymieniony na poprzedniej stronie, możesz wprowadzić jego kod produktu w tym miejscu.”

Jak odnaleźć ten kod produktu?

Uruchom Powershell jeśli masz do niego dostęp.
Win-R wpisz powershell i Enter
Wklej linię komend

get-wmiobject Win32_Product | Format-Table IdentifyingNumber, Name, LocalPackage -AutoSize

Przykładowy wygląda tak

Nie ma akurat tego tam.

Unispeaker jest tylko w folderze. Jakieś inne propozycje?

Czyli zostaje sprawa zlokalizowania skrótu klawiszowego i przywrócenie go.
Spróbuj uzyskać właściwości prawym myszki na pliku EXE z katalogu Unispiker, tam może będzie zakładka Skrót

Inna możliwość to sprawdzenie rejestru w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AppKey
W nim będą numerowane podklucze, sprawdź każdy czy jest w nim skrót do UniSpiker