Jak usunąć wygaszacz ekranu


(Anna Para) #1

Jak usunąć wygaszacz ekranu??;(


(_tommy_) #2

Kliknij Prawym Przyciskiem Myszy na Pulpicie -> Właściwości -> zakładka Wygaszacz i z listy ustawiasz (Brak) ;]