Jak usunąć


(Kasten) #1

Jak usunąć liste wyszukiwanych plików w google w przeglądarce mozilla firefox????


(adpawl) #2

Narzędzia > Opcje > Prywatność, klikasz wyczyść przy Historii i Formilarzach...