Jak usunąć


(Gutar) #1

Jak usunąć konto w gmailu ?


(Błażej) #2

Logujesz się do swojej poczty>>>Ustawienia>>Ustawienia konta>>Delete Gmail Service(na dole po lewej stronie).