Jak w orange zmienić telefonicznie język komunikatów?


(system) #1

Bo jak dzwonie na zasilenie konta np. to mi ta Pani mówi po angielsku

jak zmienić na polski?