Jak wyciać część filmu w Ulead VideoStudio 11


(ORZECHgda) #1

Wycięcie:

Ikonka w kształcie nożyczek, pod podglądem filmu.

Zaznaczyć początek fragmentu do wycięcia i następnie kliknąć na nożyczki.

Zaznaczyć koniec fragmentu do wycięcia i następnie kliknąć na nożyczki.

Usunąć fragmenty naciskając prawy przycisk myszy i usuń lub przyciskiem Delete.

Napisy:

Mniej więcej na środku, ikonka w kształcie litery T.

Przeciągnąć gotowy napis na oś > Atrybuty > Animacja > Zastosuj > Lot > Kliknąć na pierwszy napis > Kliknąć na ikonkę TT > Wejście: strzałka w górę > Wyjście: strzałka w górę > OK

Dopasować długość trwania, rozciągajac i skracając napis na osi. Dopasować czcionkę / wielkość / kolor / cienie itp.