Jak wykonać chekdisk?


(Kaensainen) #1

Jak uruchomić chekdisk wszystkich partycji przy starcie kompa ?


(Mariuszs) #2

CHKDSK [dysk][[ścieżka]plik] [/F] [/V] [/R][/X][/C] [/L[]]

dysk: [ścieżka] - określa literę dysku (z dwukropkiem), punkt instalacji lub nazwę woluminu.

plik - (tylko FAT/FAT32) określa pliki do sprawdzenia fragmentacji.

/F - naprawia błędy na dysku.

/V - (na partycjach FAT/FAT32) wyświetla pełne ścieżki i nazwy wszystkich plików na dysku; (na partycjach NTFS) wyświetla komunikaty porządkowania, jeżeli istnieją.

/R - lokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje informacje, które można odczytać (implikuje użycie przełącznika /F).

/L:rozmiar - (tylko NTFS) zmienia rozmiar pliku dziennika na podaną liczbę kilobajtów. Jeżeli rozmiar nie zostanie podany, wyświetlany jest rozmiar bieżący.

/X - wymusza uprzednią dezinstalację woluminu, jeżeli jest to konieczne. Wszystkie otwarte dojścia do tego woluminu przestaną być prawidłowe (implikuje użycie przełącznika /F).

/I - (tylko NTFS) wykonuje mniej dokładne sprawdzenie wpisów indeksu.

/C - (tylko NTFS) pomija sprawdzanie zapętleń w strukturze folderów.

Użycie przełączników /I lub /C zmniejsza ilość czasu potrzebną do uruchomienia programu Chkdsk przez pominięcie niektórych operacji sprawdzenia woluminu.

Standardowo:

chkdsk c: /f